Eason Chan kills it with Exaggerate

This is so amazing.

Or how do you say it? 好看,好听!!我喜欢~

https://www.youtube.com/watch?v=99QVa8Q1F4g

-edit-

added Cantonese lyrics

Fau Kwa

YAU YAN MAN NGOH, NGOH JAU WOOI GONG, DAAN SI MO YAN LOI
NGOH KEI DOI DO MO NOI YAU WA YIU GONG, DAK BAT DO JONG JOI
NGOH DIK SAM CHING YAU YUE JEUNG JUN KOI DANG BEI KIT HOI
JUI BA KEUK JOI YEUNG CHING TOI
YAN CHIU NOI YUE MAN JING YUE BIN DAK BAT SAU LEI CHOI
JI GEI YIU GAAU CHUT YI NGOI

JEUNG DAT YIN DEI GO GOH
YAM HOH DEI FONG YA JEUNG HOI SEI MIN TOI
JEUK JUI SIM DIK SAAM, BAAN SAP FAN GAM KOI
YAU YAN LOI PAAK JIU YIU GEI JUE CHAAP DOI

NEI DONG NGOH SI FAU KWA BA, KWA JEUNG JI YAN NGOH HAN PA
CHI MUK TAU CHI SEK TAU DIK WA, DAK DO JUE YI MA
KEI SAT PA BEI MONG GEI, JI FONG DAAI LOI YIN BA
HAN BAT ON JAM HUI YAU NGA
SAI SEUNG WAAN JAAN JUNG CHAM MAK MA
BAT GAU BAAU JA, JAM MOH YAU WA TAI
YEUNG NGOH KWA, JO DAAI YUE LOK GA

NA NIN SAP BAAT, MO HAAU MO WOOI, JAAM JEUK YUE LAU LOH
NA SI HAU NGOH HAM LUI FAAT SAI GOK WAI, BIT SUI HON DO NGOH
JOI SAI GAAN PING FAAN YAU PO TUNG DIK LO TAAI DOH
UK CHUEN NEI JUE NA YAT JOH
CHING NGOI JUNG GUNG JOK JUNG SAU GWOH DIK FAT SI TAAI DOH
JI JUEN YI BAAU GING DIT DOH, JUNG SI NANG JI TO NGOH
MEI JANG WOK DAK GWOH BIN JI NGOH WAI HOH, DAAI DUNG JOK HAN DOH
FAAN HA JE SE CHOH, BOK YAN MOON HON HON NGOH SUEN BENG TAAI MOH

NEI DONG NGOH SI FAU KWA BA, KWA JEUNG JI YAN NGOH HAN PA
CHI MUK TAU CHI SEK TAU DIK WA, DAK DO JUE YI MA
KEI SAT PA BEI MONG GEI, JI FONG DAAI LOI YIN BA
HAN BAT ON JAM HUI YAU NGA
SAI SEUNG WAAN JAAN JUNG CHAM MAK MA
BAT GAU BAAU JA, JAM MOH YAU WA TAI
YEUNG NGOH KWA, JO DAAI YUE LOK GA

HANG WAN YI BING BAT DOH, YEUK YIN MEI DONG GWOH JAU JI NGOH WAI HOH
YUNG SAP POOI FOO SAM, JO DAT CHUT YAT GOH
JING SEUNG YAN GAU NGOH FOO YI LUN SING MOH

NEI GIU NGOH JO FAU KWA BA, GA GEI SENG HUI SENG YA BAT PA
NGOH JOI CHEUNG YAU MOON CHEUNG DIK WA
BIU YIN NEI HON MA, GAU HIT SI DAI LEI MA
YI NGAAN LUI LAM FA BA YAT SAM JI SEUNG NEI GING NGA
NGOH GAU SI CHI MEI CHUEN JOI MA
GA JUNG JUE MA, CHING GAN YA YIN YING
WA NGOH JI YIN JOI CHUEN JOI MA
YING SI NGOH BIT JOI JI HON TIN FA
NGOH FEI NEI BOOI CHA, YA HOH JUN CHING DEI HOT BA
BIT WAI MONG YAU YAN JOI WAI NEI SENG SA

My gosh, Cantonese is so hard. LOL

4 responses to Eason Chan kills it with Exaggerate

  1. This gives me the chills.

Trackbacks and Pingbacks:

  1. » Remember when Christina Aguilera was Back to Basics? personal.amy-wong.com – A Blog by Amy Wong. - August 25, 2011

    […] become cheap because I buy other expensive stuff from Asia — I just spent $30 for a Bluray concert of Eason Chan because Exaggerate looked so freaking awesome. But I couldn’t spend more than 10$ for Back to Basics, even though I really liked the […]

  2. » BiBi’s Sherlock Holmes personal.amy-wong.com – A Blog by Amy Wong. - October 11, 2011

    […] times already — it struck me like a really soft version of Eason Chan’s Exaggerate [1] which then turns into this classical sounding Stefanie Sun-type song. I love it. At the same time, […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.